PM Telekom’s tekniker har bred kunskap inom service och installation av tele- och datanät. Företaget har lång arbetserfarenhet av de flesta miljöer, från telestation, växel, stolplinjer, kabelbrunnar, tunnlar, fastigheter, hos privat- till företagskunder samt i offentlig sektor.

PM Telekom utför installation & underhållstjänster inom
  • Installation av bredband via Fiber och Kopparnät
  • Installation av Data & Telenätverk
  • Kabeldragning av publika- och fastighetsnät
  • Felsökning och Reparation av Tele- och Datakablar
  • Nätunderhåll och Drift av befintligt fiber- och kopparnät
  • Inmätning och dokumentation av fiber- och kopparnät.

Gräv och Schaktningstjänster

PM Telekom’s grävavdelning utför markarbeten och grävtjänster i samband med installation, dragning och underhåll av bredband. Våra anläggare hjälper företag och fastighetsägare att förbereda, utföra grävning av gatumark och eventuella kabeldragning på din fastighet.